jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > עדכוני מס הכנסה לשנת 2017

עדכוני מס הכנסה לשנת 2017

// 16.01.2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018) התשע"ז – 2016, תוקנו, בין היתר, מספר סעיפים בפקודת מס הכנסה.

מצ"ב חברת של מס הכנסה הכוללת עדכוני מיסים שונים שנכנסו לתוקף החל מה-01.01.2017 כלהלן:

  • שיעורי המס לשנת 2017 על הכנסות מיגיעה אישית.
  • שינויים בערכי נקודות זיכוי.
  • שינויים בחבות המס על הפקדת המעסיק למרכיב הפיצויים.
  • שיעור המס על פרסים והגרלות.
  • זיכויים לעובד זר.
  • עדכוני טפסים למ"ה.
  • עדכוני סכומים למ"ה הכוללים: שווי שימוש, שכר דירה, ניכויים ועוד.

לקריאת החוברת המלאה לחץ כאן