jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > עדכוני מיסים ספטמבר 2016

עדכוני מיסים ספטמבר 2016

// 22.09.2016

בחוזר המצ"ב מתומצתים עיקרי הפסיקות בנושאים הבאים:

  • ניכוי הוצאות ללא מסמכים – מצד מע"מ ומצד מ"ה.
  • הסברים קבילים לגבי הפרשים בהצהרת הון.
  • הכנסות מפעילות בלתי חוקית.

לקריאת העדכונים המלאים לחץ כאן