jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > עדכוני הנחות בארנונה- קורונה

עדכוני הנחות בארנונה- קורונה

// 03.05.2021

אושרו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021, המפחיתות את שיעורי הירידה הנדרשים לצורך הנחה בארנונה לחודשים ינואר פברואר ומרץ אפריל.

לפיהן ההנחה לחודשים ינואר פברואר ומרץ-אפריל תינתן אם העסק זכאי למענק הוצאות קבועות בתקופות נובמבר-דצמבר וינואר פברואר בהתאמה.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן