jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > עדכונים וחידושים ברשם העמותות

עדכונים וחידושים ברשם העמותות

// 08.05.2019

החל מהשנה הנוכחית, מתבצע שינוי מדיניות ברשם העמותות בכל הנוגע למתן אישור ניהול תקין לעמותות ולחל"צ.

לקריאת פרוט השינויים לחצו כאן