jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > עדכונים בנושא נגיף הקורונה

עדכונים בנושא נגיף הקורונה

// 08.07.2020

לקוחות יקרים!

להלן מספר עידכונים בנושא לנגיף הקורונה:

 

  1. מענקים- אושרו אורכות להגשת בקשות עבור מענק פעימה שניה עד ליום 7.8.2020 ולהגשת בקשות עבור מענק פעימה שלישית  עד ליום 15.9.2020. בקשות לפעימה שלישית במסלול החילופי (על בסיס חודשים מרץ- יוני) עדיין אי אפשר להגיש. יהיה ניתן להגיש מכעוד שבוע עד 13.10.2020.

 

  1. ביטוח לאומי מעסיקים- מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020, נדחה מתאריך 15.7.2020 לתאריך 15.8.2020. שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף בעד משכורות חודש יוני 2020.

 

  1. אבטלה- אושר המשך תשלום דמי אבטלה עד 16.08.2020גם למי שמיצה את כל ימי האבטלה, ואף אם זכאותו הסתיימה בינואר או בפברואר 2020 וזאת גם כשחלפו 12 חודשים מתחילת האבטלה. כמו כן, זכאות לדמי אבטלה עד 16.8.2020 גם למי שצבר 6 חודשי אכשרה  בלבד.וכן המגבלה על תשלום דמי אבטלה בחמשת ימי האבטלה הראשונים תחול רק פעם אחת בתקופת האבטלה.

 

4.      עצמאיים- ביטול הקלות לעצמאיים לעניין סגירת תיק