jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > סירוב בנקים לביצוע פעולות שלא נשללו בחוק והערמת קשיי התנהלות ללקוחות

סירוב בנקים לביצוע פעולות שלא נשללו בחוק והערמת קשיי התנהלות ללקוחות

// 18.04.2021

פעילות בלתי תקינה של הבנקים בהסתמך על פרשנות מרחיבה ומוגזמת לחוקים ולאחריות החלה עליהם

חוק איסור הלבנת הון והחוק לצמצום השימוש במזומן הטילו אחריות וחובות על הבנקים במטרה לסייע למניעת עבירה על החוק.

על מנת לנטרל כל סיכון ואחריות מצידם  הבנקים מקשים מאד על כניסה/ הוצאה של כספים במערכת הבנקאית מה שגורם ללקוחות התעסקות רבה, עוגמת נפש ואף הפסדים משמעותיים בחלק מהמקרים.

האם זה חוקי ותקין? לא תמיד.

לפרטים נוספים קראו בחוזר המלא