jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי עדכון

סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי עדכון

// 06.02.2023
בהמשך לחוזר שפרסמנו מיום 21/8/2022 בעניין חוזר מקצועי שפרסם מס הכנסה הכולל הנחיות והגבלות לסיווג משתתפים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה כמלכ"רים, נעדכן –
 
כי בעקבות פניית לשכת רואי חשבון יחד עם ארגונים חברתיים לרשות המיסים בדבר ההשלכות הקשות והפגיעה הרבה הצפויה בישום ההנחיות כלשונן, כפי שאף התרענו בחוזר שפרסמנו, הושגה הבנה מול רשות המיסים בהקשר לחוזר שפורסם.
 
במכתב מודגש כי לא מדובר בפרסום הנחייה חדשה אלא במכתב הבהרה בלבד, אלא שמקריאת ההבנות עולה כי רשות המיסים חוזרת בה מחלק מההנחיות שנקבעו בחוזר.

לפירוט המלא לחצו כאן