jump to content
רודניק וורצל ושות' > מגזר עסקי > נהלים לקיום חוקי העבודה – ביקורת משרד הכלכלה

נהלים לקיום חוקי העבודה – ביקורת משרד הכלכלה

// 30.11.2015

כידוע, ביקורות משרד הכלכלה בתקופה האחרונה צברו תאוצה ואכיפת חוקי העבודה נכנסו להילוך גבוה.
כדאי לדעת כי על פי נהלי משרד הכלכלה גוף המראה כי נקט צעדים לקיום עתידי של חוקי העבודה יכול להינצל מקנסות או לחסוך חלק משמעותי מהם. כמו כן אימוץ כזה מהווה תריס בפני אישום פלילי.
חוזר זה, נרשם בצורת נהלים. חתימת הוועד/מנהלים על נהלים אלו מהווה אישור לאימוצם. כאמור, אימוץ הנהלים עשוי להציל את הארגון מקנסות או להפחיתם באופן משמעותי.

לחצו כאן לקריאת החוזר המלא