jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענק פעימה שניה לעצמאיים ולבעלי שליטה ומענק סיוע לעסק קטן (פעימה שלישית)

מענק פעימה שניה לעצמאיים ולבעלי שליטה ומענק סיוע לעסק קטן (פעימה שלישית)

// 26.04.2020

הממשלה אישרה את הפעימה השנייה של המענק לעצמאיים.

המענק בפעימה זו  מיועד לעצמאים (גם לאלו שקבלו מענק בפעימה הראשונה) ולבעלי שליטה בחברת מעטים המושכים משכורת מהחברה בבעלותם, בכפוף לעמידה בקריטריונים:

בקצרה:

סכום מענק מקסימלי 10,500 ₪. *הכנסה חייבת ממוצעת מינמלית  714 ₪  *הכנסה חייבת ממוצעת מקסימלית 1  מליון ₪. *תקרת הכנסה חייבת של בעל שליטה נבחנת מהכנסת החברה לפני שכר בעל השליטה (כאשר מדובר ב100% החזקה) *נדרשת  ירידה של לפחות 25% בהשוואה ל-4 חודשים (2 מהם עתידיים). * גובה המענק: המענק עולה בהדרגה (70%) מהכנסה של 714 ש"ח עד15 אש"ח , קבוע (10.5 אש"ח) בין 15 ל-40 אש"ח ויורד בין 40 ל-83.3 אש"ח. *תוספת מענק לעסק קטן בעל מחזור של 1.5-25 אש"ח- מענק בין 700-3,025 ₪.

לחוזר המלא לחצו כאן