jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענק סיוע לעסקים בהשתתפות בהוצאות קבועות

מענק סיוע לעסקים בהשתתפות בהוצאות קבועות

// 26.04.2020

במטרה לסייע לעסקים ומלכ"רים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הממשלה אישרה מענק אשר יסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות.

המענק מיועד לעסקים (חברות, שותפויות ועצמאיים) וגם למוסדות ציבור (עמותות ומלכ"רים נוספים) בתנאים מסויימים ("מוסד ציבורי זכאי").

גובה המענק עד 400 אש"ח.

מחזור מקסימלי בשנת 2019: 20 מליון ₪.

נדרשת ירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות בחודשים 03-04.2020 לעומת חודשים אלו אשתקד.

החל מתאריך 12.05.2020 ניתן להגיש בקשה למענק.

לגבי, "מוסד ציבורי זכאי" קיימת אי בהירות לגבי תנאי הזכאות, הנושא בבירור.

לחוזר המלא לחצו כאן.