jump to content

מענק לעידוד תעסוקה

// 14.06.2020

במטרה לתמרץ מעסיקים להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר, פורסם חוק שלפיו יינתן מענק למעסיקים שיחזירו עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לעבודה, או יקלטו עובדים חדשים.

לתשומת ליבכם, החוק עבר במליאת הכנסת, והינו סופי.

כרגע לא ניתן עדיין לדווח באתר רשות המסים,מכיוון שעדיין לא הועלו טופסי הדיווח, האתר צפוי להתעדכן בימים הקרובים.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.