jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענק השתתפות בהוצאות שכירות

מענק השתתפות בהוצאות שכירות

// 10.01.2022

לקוחות יקרים

שלום רב

בימים הקרובים צפויה להיפתח מערכת להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות שכירות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 601

המענק ניתן כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה  ומיועד לבעלי עסקים שחוו משבר קשה מאד בפעילותם ואשר יחס הוצאות השכירות  שלהם למחזור העסקאות גבוה.

התנאים מחמירים ומרבית העסקים לא יהיו זכאיים למענק

אחת מדרישות הסף היא זכאות ל3 מענקי הוצאות קבועות בתקופות זכאות בשנת 2020 אשר בהן אחוז הפגיעה היה גבוה מ80%.

גובה המענק: עד 100 ₪ למ"ר

מצורפת החלטת הממשלה

 

לחוזר המלא לחצו כאן