jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענק השתתפות בהוצאות שכירות -עידכונים

מענק השתתפות בהוצאות שכירות -עידכונים

// 27.03.2022

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 601, במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה מאוד כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ושהיחס של הוצאות השכירות שהם נדרשים לשלם גבוה ביחס למחזור עסקאותיהם, יינתנו מענקי השתתפות בהוצאות שכירות .

תנאי הזכאות קשוחים מאד. רק עסק שספג פגיעה קשה ביותר עשוי להיות זכאי למענק.

לאחרונה עודכנו התנאים, בכדי להרחיב את מעגל הזכאים למענק, אולם עדיין התנאים קשוחים מאד. העדכונים מסומנים באדום בחוזר זה.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.