jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענק הוצאות קבועות- פעימה שלישית תיקונים להחלטת הממשלה

מענק הוצאות קבועות- פעימה שלישית תיקונים להחלטת הממשלה

// 05.07.2020

הממשלה החליטה על תיקון ההחלטה הקודמת. להלן עיקרי התיקונים:

  • אפשרות בחירת מסלול חילופי לעוסקים שמדווחים על בסיס מזומן.
  • נקבע רף מינימלי למענק לעסקים בעלי מחזור גדול מ300 אש"ח.
  • נקבעה סמכות מיוחדת למנהל רשות המיסים לשנות את החישוב האוטומטי במקרים מיוחדים.

לקריאת הפרוט המלא לחצו כאן.