jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מעונות ומשפחתונים בעלי סמל ממשרד העבודה והרווחה- תקציב למימון העלויות הקבועות

מעונות ומשפחתונים בעלי סמל ממשרד העבודה והרווחה- תקציב למימון העלויות הקבועות

// 13.05.2020

על מנת לסייע למעונות ולמשפחתונים בעת הגבלת הפעילות והחזרה לשגרה בהתאם להוראות משרד הבריאות, הודיע משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים על תקציב ייעודי לטובת מימון העלויות הקבועות.

תקציב ייעודי זה הינו חלופה למענק הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות שמציעה רשות המיסים. כל ארגון המפעיל מסגרת לגיל הרך יוכל לבחור בין קבלת התקציב הייעודי מהמשרד לבין קבלת המענק מרשות המיסים. חל איסור לקבל כפל. סכום התקציב 700 ₪ לילד.

לחוזר המלא לחצו כאן.