jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > מסלול הלוואה בערבות מדינה לעמותות חברתיות

מסלול הלוואה בערבות מדינה לעמותות חברתיות

// 24.01.2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי קרן הסיוע של המדינה פתחה בחודש נובמבר 2016 מסלול ייעודי חדש לעמותות חברתיות. דרך מסלול זה ניתן לגייס הלוואה בערבות המדינה לעמותות חברתיות המספקות שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות.

במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק..

מצ"ב חוזר הכולל את תנאי המסלול ותנאי ההלוואה.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

לפתיחת הנספחים להלוואה לחץ כאן