jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > חרבות ברזל > מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 5

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 5

// 30.10.2023

לקוחות יקרים

שלום רב

מצ"ב חוזר מלחמה מס' 5

החוזר כולל:

א.    פרטים בדבר תוכנית מענקים להכשרת עובדים. לתשומת לב התכנית רלבנטית רק עבור הכשרה במקצועות מסויימים המפורטים בנספח.

ב.     עדכון בנושא מענקים- עדכון בדבר מתווה נוסף שהוצע. טרם התקבלה החלטה ואישור בענין המענקים.

ג.     אפשרות לקבלת מקדמה ע"ח פיצויים לעסקים בישובי ספר.

ד.     ריכוז מועדי דיווח ותשלום למוסדות הממשלתיים לשנת 2024.

ה.    דחיית החלת מודל "חשבוניות ישראל".

ו.      פיצוי למעסיקים על תשלום שכר לעובדים שפונו מביתם.

ז.      הקלות מכס על עלויות יבואן שנגרמו בשל המלחמה. ח.    תגמולי מילואים למגויסים ולמעסיקים

לחוזר המלא לחצו כאן.