jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > חרבות ברזל > מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 1

מלחמת חרבות ברזל- עדכונים 1

// 11.10.2023

אל לקוחות המשרד שלום רב,

בימים קשים אלו נשתדל להביא לידיעתכם עדכונים רלבנטיים כפי שיתפרסמו ע"י המוסדות הרגולטורים.

להלן עדכון מס' 1

הכולל הקלות ראשוניות שפורסמו ע"י רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי החשכ"ל ורשם העמותות

סעיפים ג-ד רלבנטיים רק למגזר השלישי (עמותות, מלכרים וכו').

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן