jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > מלגות להנדסאים במכללות מה"ט

מלגות להנדסאים במכללות מה"ט

// 31.01.2016

סטודנטים זכאים, אזרחי ישראל או תושבי ישראל, הלומדים מן המניין לקראת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמך במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים המוכרים ע"י מה"ט במגמת לימודים אשר קיבלה את אישור מה"ט, יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגה עבור שנת הלימודים תשע"ו.

מוסדות לימוד אשר מסלול לימודי הנדסאות מוכר ע"י מה"ט יכולים להמליץ לתלמידיהם/תלמידותיהם להגיש את טפסי הבקשה לצורך קבלת המלגה.

את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 17/03/2016.

פרטים נוספים באתר www.milgot-j.co.il

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות למוקד הטלפוני של חברת מרמנת בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 בטלפון: 02-5825329 או במייל milgot_tech@marmanet.co.il