jump to content

מיסוי תמ"א 38

// 13.11.2017

עסקת תמ"א 38 הינה עסקה שלפיה מוענקות לדיירים זכויות בניה לדירות נוספות (בדר"כ על הגג).  הדיירים בבניין מקבלים שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הכוללים בעיקר הרחבת דירותיהם, ובתמורה, הקבלן מקבל מהדיירים את הזכויות לבניית דירות נוספות שהוענקו להם, בונה ובדר"כ מוכר את הדירות (לפעמים משכיר אותן). בעסקאות של חיזוק בדרך של הריסה (לא פינוי בינוי שהוא נושא שונה) הדיירים מפונים, הבניין נהרס והם מקבלים דירות אחרות (בעגה המקצועית עסקאות כאלו נקראות תמ"א 38/2).

בחוזר שלפניכם מובא תמצות של מיסוי תמ"א 38 – בניה לפי תכנית חיזוק (שלא בדרך של הריסה או בדרך של הריסה)  הכולל את הוראות מס שבח, מס רכישה, מע"מ, מס הכנסה ועקרונות מס נוספים.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן