jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > מיסוי מקובלים, אדמו"רים, רבנים ורועים רוחניים

מיסוי מקובלים, אדמו"רים, רבנים ורועים רוחניים

// 12.02.2019

ביום 6.2.2019 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בערעורים על שומות בצווים שקבע פקיד שומה לרב יקותיאל אבוחצירא ולבני משפחתו.
המסקנה העולה מפסק הדין היא, כי מקובלים, אדמו"רים או רבנים הנתמכים ע"י יחידים או ע"י הקהילה באופן משמעותי ובמחזוריות, כאשר התקבולים צפויים מראש, גם אם אין כל קשר בינם לבין שירותים שנתן הרב (גם אם לא נתן כל שירות ממשי) חשופים לשומה ממס הכנסה ולחיוב ניהול ספרים כעוסק.

לקריאת החוזר המלא