jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > מיסוי מקובלים, אדמו"רים, רבנים ורועים רוחניים/2

מיסוי מקובלים, אדמו"רים, רבנים ורועים רוחניים/2

// 03.11.2020

בימים אלו התפרסם פסק הדין בערעורו של הרב יקותיאל אבוחצירא לבית המשפט העליון וממנו עולה תמונה קשה אף יותר מאשר מהערכאה הראשונה.

להלן סקירה מתומצתת של המצב החוקי לפני פסקי הדין, שילוב פסקי הדין והעולה מהם: