jump to content
רודניק וורצל ושות' > מגזר עסקי > מיסוי דירה שלישית ומעלה

מיסוי דירה שלישית ומעלה

// 05.09.2016

משרד האוצר מעוניין להטיל מס על דירה שלישית מתוך ציפייה להורדת הביקוש של משקיעים לדירות נוספות ואולי לגרום למשקיעים למכור דירות ובכך לנסות ו"להילחם" במחירי הדירות המאמירים בשוק בישראל.

בתזכיר שפורסם ב-06/09/2016 רשומים עיקרי הדברים באשר להחלטת מיסוי על דירה שלישית ומעלה.

טרם חוקק החוק הסופי בעניין זה ונראה כי קיימות שלל סוגיות בהצעה שהוגשה ויש לתת עליהם את הדעת.

בחוזר המצ"ב מרוכזות נקודות חשובות העולות מפרסומי משרד האוצר וכן סוגיות שונות הקשורות לכך.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן