jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מוסדות תורניים- תמיכת משרד החינוך בתקופה בה אין לימודים בעקבות הקורונה

מוסדות תורניים- תמיכת משרד החינוך בתקופה בה אין לימודים בעקבות הקורונה

// 30.04.2020

פורסמה טיוטה להערות הציבור, בנוגע להמשך תמיכה במוסדות התורניים בתקופה, הטיוטה כוללת הנחיות ללמידה מרחוק המהווה תנאי הכרחי לקבלת התמיכה.

לחוזר המלא לחצו כאן.