jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מוסדות חינוך- בקשה חריגה להוצאת עובדים לחל"ת

מוסדות חינוך- בקשה חריגה להוצאת עובדים לחל"ת

// 27.04.2020

בחוזר זה הוראות לגבי אופן הגשת הבקשה להחרגה מהתקנות אשר אוסרות על הוצאות עובדים לחל"ת.

לחוזר המלא לחצו כאן.