jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מובילאי למען הקהילה

מובילאי למען הקהילה

// 29.03.2020

בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום אליו נכנסה החברה הישראלית והמשק, יצאה חברת מובילאיי בקול  קורא למתן תמיכות עבור ארגונים ועמותות הזקוקים למענק כספי, במטרה להמשיך את קיום פעילותם למען תמיכה במשק הישראלי ושמירה על חוסנו של הציבור. התמיכות מיועדות לארגונים ללא מטרות רווח, אשר מטרתם ופעילותם העיקרית הינה תמיכה במשק הישראלי או בציבור הישראלי. עמותות העוסקות בפעילות רווחה, בריאות וחינוך (להוציא פעילות רגילה של מוסד לימודים) יכולות להגיש בקשה לקבלת התמיכה. פעילות דתית או פוליטית לא תיתמך.  .₪ מיליון 10 הסכום אותו הקצתה חברת מובילאיי לפרויקט הינו כ  .31.3.2020מועד אחרון להגשת הבקשה:

לחוזר המלא לחצו כאן.