jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

// 09.02.2017

למרות הקשיים המשמעותיים בדרך, אלפי ישראלים מעיזים ומקימים עסק קטן מדי שנה. בעל עסק שיידע לתכנן היטב, לפעול בזהירות ולהיעזר בייעוץ מקצועי, יצליח. העיקר לא להפסיק לחלום….

לפי כתבה שפורסמה בווינט בשנת 2015 בישראל פועלים כיום למעלה מ־500 אלף עסקים, כאשר 99% (!) הם עסקים קטנים. הם מעסיקים כ־50% מהעובדים במגזר העסקי, ומדי שנה מתווספות בישראל כ־80 אלף משרות חדשות בזכות עסקים קטנים ובינוניים שנולדים באותה שנה.

מדי שנה מוקמים בישראל כ־45 אלף עסקים קטנים בממוצע, אולם כ־30% מהם נסגרים כבר בשנה הראשונה, ו־50% מהם לא זוכים להגיע לשנתם השלישית. רבים לא צולחים את החסמים הרבים העומדים בדרכם.

אנו, במשרד רו"ח רודניק וורצל ושות' נותנים ייעוץ לעסקים קטנים בתחומים שונים הקריטיים להקמת והצלחת העסק:

  • מתן ייעוץ בהקמת העסק – האם רצוי להקים את העסק שעצמאי, עוסק מורשה, חברה, שותפות וכדו'.
  • ייעוץ כלכלי ועיסקי בניהול העסק – בניית תוכנית עיסקית, ניהול כוח אדם, התייעלות תפעולית ועוד.
  • ייעוץ מיסוי נכון לעסק – תכנוני מס, טיפול בכל דיווחי המס, בקשות, קנסות ועיקולים.
  • עזרה וסיוע בעריכת ספרי החשבונות של העסק.
  • עריכה וביקורת דוחות כספיים.
  • ליווי וייעוץ מתמשך לאורך כל פעילות העסק כולל יעוץ פיננסי ובדיקת כדאיות גיוס הלוואות.

בניית אסטרטגיה נכונה, התנהגות פיננסית נבונה והתנהלות עיסקית שקולה עשויים לגרום לצמחית העסק ושגשוגו, להגדלת הרווחיות וליצירת תזרים מזומנים מתוכנן וחיובי.

תמשיכו לחלום – ואנחנו נשמח לסייע לחלומות שלכם להתגשם….