jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > חרבות ברזל > חרבות ברזל עדכון 3

חרבות ברזל עדכון 3

// 16.10.2023

אל לקוחות המשרד

שלום רב

להלן עדכון מלחמה מס' 3

הכולל הודעת חשכ"ל בדבר הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה ודיני שכר בתקופת המלחמה. להלן גם נוהל שחרור תרומות לחיילים

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן