jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > חרבות ברזל > חרבות ברזל עדכון 2

חרבות ברזל עדכון 2

// 16.10.2023

לקוחות יקרים

שלום רב

להלן עדכון מס' 2

הכולל הנחיות רשות המיסים לענין סעיף 46, הודעה בדבר אורכות להגשת דוחות שנתיים מטעם רשם העמותות ושימוש בכרטיסי אשראי ובישימוני תשלום.

עדכון זה רלבנטי רק למגזר השלישי (עמותות וחל"צ).

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן