jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > חישוב מס רכישה על דירה שקנו בני זוג

חישוב מס רכישה על דירה שקנו בני זוג

// 08.08.2016

במקרה הנדון, לבעל היתה דירה שנרכשה לפני הנישואים. בני הזוג קנו יחד דירה נוספת לאחר הנישואין בסכום של 3 מליון ₪ ובקשו כי חלקה של האישה, למרכיב מס רכישה, יחושב כאילו הוא דירה יחידה.

שלטונות מש"ח הסכימו אך חישבו את המס לפי מס החל על דירה בעלות של 3 מליון ₪ ואז חילקוהו לשניים. גישתם אושרה ע"י בית המשפט העליון.