jump to content
רודניק וורצל ושות' > קורונה > חוק התכנית לסיוע כלכלי- הרחבת מענקי הסיוע

חוק התכנית לסיוע כלכלי- הרחבת מענקי הסיוע

// 13.08.2020

שלום רב

ב-29 ביולי 2020 פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי.

התכנית כוללת מענקים דו חודשיים עבור תקופות המתחילות בחודש מאי 2020 ועד וכולל חודש יוני 2021.

המענקים שינתנו הם הן ברמת העסק (מענקי הוצאות קבועות) והן ברמת היחיד (מענקים לעצמאיים ולבעלי שליטה).

באופן גורף ניתן לומר שהמענקים מותנים בפגיעה במחזור ההכנסות של 40% ומעלה בכל תקופת מענק לעומת תקופה מקבילה בשנת 2019, אשר התרחשה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה .

הנושאים בחוק:

* מענק סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה. * מענק הוצאות קבועות לעסקים- כולל גם בעלי מחזור הגבוה מ20 מיליון, ומוסד ציבורי זכאי (*) ראה הגדרה כאן 

*מענק לעסק חדש * מענק הסתגלות לבני 67+  * משיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות *ביטוח אבטלה ועוד.

 

מומלץ לקרוא בעיון את החוזר וליצור קשר לבירורים וייעוץ במידת הצורך. לא נערוך כעת בדיקות זכאות פרטניות לכלל הלקוחות, ללא בקשה מפורשת מהלקוח.

(*) נציין כי לרוב העמותות לא קיימת זכאות כלל או שקיימת זכאות נמוכה (שלעיתים קרובות לא מצדיקה את עלויות הטיפול וההגשה), זאת משום שפרמטר משמעותי בחישוב המענק הוא רווחיות העסק. אין זכאות לפעילות הפסדית.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן