jump to content

חוזר שכר 2018

// 12.12.2017

דיני עבודה הם חוקים אשר מטרתם להסדיר את מערכת היחסים שבין עובדים לבין מעסיקים. וזאת על מנת למנוע ניצול לרעה ואפליה של עובדים על ידי מעסיקיהם, וליהפך.

כל מעסיק חייב לוודא כי הוא עומד בכל הוראות החוק החל מקבלת העובד לעבודה, מהלך העסקתו והפסקת עבודתו.

כמו"כ, ישנם חוקים מיוחדים לגבי העסקות שונות, כגון: העסקת נוער, העסקת עובדים זרים ועוד.

בחוזר שלפניכם רכזנו את תמצות השלבים בהליך העסקתו של עובד והוראות חוק נוספות באשר להעסקות שונות.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

דוגמה לנוסח הודעה לעובד