jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > חוזר שכר לקראת שנת המס 2019

חוזר שכר לקראת שנת המס 2019

// 17.12.2018

לקוחות יקרים,

להלן ריענון ועדכונים לקראת שנת המס 2019 בנושאי השכר:

  1. קבלת עובד לעבודה.
  2. רכיבי השכר ושכר מינימום.
  3. נלוות, סוציאליות וניכויי חובה.
  4. תלושי שכר.
  5. דיני עבודה וכללים נוספים.
  6. העסקת עובדים נוספים ועוד.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן