jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

חוזר מעסיקים משבר קורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 13.05

// 13.05.2020

בעקבות משבר הקורונה נקלעו מעסיקים רבים לקשיים כלכליים, תזרימיים וכן טכניים ביחס להעסקת עובדים, בתוך כך חוסר הידע לגבי אופן הוצאת עובדים לחופשה בתשלום או שלא וכן חוסר הוודאות לגבי ההמשך מעצימים את הקשיים. בחוזר מתעדכן זה נשתדל להביא את כל המידע הרלוונטי  והמעודכן בנושא.

לחוזר המלא לחצו כאן.