jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > חוזר מענק לעצמאיים- פעימה ראשונה- עודכן ב16.04

חוזר מענק לעצמאיים- פעימה ראשונה- עודכן ב16.04

// 16.04.2020

הפעימה הראשונה של המענק- סכום מקסימלי 6,000 ₪. התנאים המרכזיים שעל העצמאי לעמוד בהם לצורך  לקבלת מענק הסיוע:

  • מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד. בעלי שליטה בחברות, אינם זכאים בשלב זה למענק.
  • בשנת 2019 מלאו לו 20 שנים ומעלה.
  • העסק (או משלח היד) שלו פעיל/היה פעיל, לפחות מ19.9.19. עד 29.02.2020
  • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ש"ח. (לגבי עצמאי שהחל פעילות ב2019- לפי נתוני 2019).
  • הכנסתו החייבת, החודשית, הממוצעת, מעסק, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ₪. (לגבי עצמאי שהחל פעילות ב2019- לפי נתוני 2019 בחלוקה למספר חודשי פעילות ב2019).
  • צירוף הכנסתו החייבת שלו ושל בן/בת זוגו לשנת המס 2018 אינה עולה על 340,000 ₪ (לאו דווקא הכנסות מעסק כאמור) (לגבי עצמאי שהחל פעילות ב2019- לפי נתוני 2019).
  • מחזור העיסקאות שלו בחודשים מרץ-אפריל  2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. לגבי עסק שהחל פעילות לאחר מרץ 2019 החישוב יעשה בהשוואה לממוצע מחזור העיסקאות מיום תחילת הפעילות עד 29.2.2020.

לחוזר המלא לחצו כאן.