jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > חוזר הקלות והטבות לעסקים בעקבות הקורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 28.04.2020

חוזר הקלות והטבות לעסקים בעקבות הקורונה- חוזר מתעדכן. תאריך עדכון אחרון 28.04.2020

// 28.04.2020

בחוזר זה מידע מתעדכן אודות הקלות בתשלומי חובה, דחיית תשלומים למוסדות ממשלתיים ועוד.

לחוזר המלא לחצו כאן.