jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > חובת הפקדה לעצמאי לפנסיה

חובת הפקדה לעצמאי לפנסיה

// 18.01.2017

במסגרת חוק ההסדרים החדש שונה חוק הפקדות לפנסיה והחל מה-01.01.2017 מחויבים כל העצמאים לחסוך לפנסיה. עד לשינוי החוק חויבו רק השכירים במדינת ישראל לחסוך לפנסיה (החל משנת 2008) ואילו העצמאים ובעלי עסקים קטנים היו אמנם זכאים להפריש לעצמם כספים לקרן פנסיה ולחסוך כך לימי זקנתם, אך אינם היו מחויבים לעשות זאת על-פי החוק.

כך נוצר מצב שלא מעט עצמאים הגיעו לגיל הפרישה ונאלצו להסתמך, בלית-ברירה, על קצבת זיקנה של ביטוח לאומי או על חסכונות ונכסים שצברו במהלך חייהם, אם יש כאלה ולחיות בקושי רב.

כאמור, החל מינואר 2017, מחויבים כל העצמאים לחסוך לפנסיה ולהבטיח את הכנסתם בגיל פרישה או אבטלה ובמקביל יופחתו להם דמי הביטוח הלאומי.

בחוזר המצ"ב מובאים עיקרי השינויים כלהלן:

  • על מי חלה חובת ההפקדה.
  • מהו סכום ההפקדה החודשי לעצמאי לפנסיה.
  • מה הן עיקרי ההטבות לעצמאיים לפי החוק החדש.
  • מהי ההשפעה הסופית של השינויים על הכנסות של העצמאי.
  • מה יקרה למי שלא יחסוך לפנסיה.
  • דוגמאות מספריות.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן