jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > זכאות בעלי שליטה וקרוביהם לדמי אבטלה

זכאות בעלי שליטה וקרוביהם לדמי אבטלה

// 24.03.2020

בעלי שליטה- אינם זכאים לדמי אבטלה. בחוזר זה מידע לגבי מצבים בהם תהיה זכאות לקרוביהם.

לחוזר המלא לחצו כאן.