jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > השתתפות המדינה בעלות ימי בידוד של העובדים

השתתפות המדינה בעלות ימי בידוד של העובדים

// 26.11.2020

ב19/11/20 עבר בהוראת שעה החוק לתוכנית סיוע כלכלי, תיקון מס' 3

להלן הוראות החוק כפי שהתפרסמו.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.