jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה

הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה

// 13.07.2020

על פי הצהרת ראש הממשלה ושר האוצר, ופרסום רשות המיסים, פורסמה הרחבה משמעותית לתכנית הסיוע הכלכלי לנפגעי משבר הקורונה.

מדובר בחבילת צעדים שאמורה להעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה.
התוכנית כוללת: מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.
חלק מהמענקים ישולמו כבר בימים הקרובים.

מסתמן כי חלק מהמענקים יועברו אוטומטית ע"פ נתוני רשות המיסים ובהתאם לנתוני בקשות קודמות שהוגשו, עבור האחרים יהיה צורך בהגשת בקשה. כעת אין עדיין אפשרות להגשה.

 

נדגיש כי חלק מנתוני התכנית דורשים חקיקה בכנסת כך שהדברים אינם סופיים! כמו כן, תנאי הזכאות והחודשים לפיהם תיבדק הפגיעה במחזור אינם ברורים.

 

האמור להלן הינו מתוך מצגת שפרסמה רשות המיסים.

לקריאת הפרוט המלא לחצו כאן.