jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > הצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה

הצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה

// 17.04.2016

פורסמו קריטריונים להצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג) בשנה"ל תשע"ז (תקנה 46-06-01)

כחלק מההיערכות לשנת הלימודים תשע"ז ברצוננו להביא לידיעתכם כי משרד החינוך פרסם קריטריונים להצטיידות בתי ספר המשלבים אמצעי קצה (מחשבים ניידים מכל סוג) לשנה"ל תשע"ז.

לחץ כאן למסמך הקריטריונים

לשאלות נוספות ניתן לפנות לנעה ג'אן 02-5002747 שלוחה 327 או במייל: noa@rv-cpa.com