jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > הסדר הארכות של רשם העמותות

הסדר הארכות של רשם העמותות

// 28.04.2021

הרשם פרסם את לוח המועדים להגשת דוחות כספיים, דוחות מילוליים וכל הצרופות (כולל דוחות וועדת ביקורת או גוף מבקר).  המועדים רלוונטיים לעמותות וחל"צים.

לקריאת החוזר המלא ויתר הפרטים לחצו כאן.