jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > הלוואות מארגון עוגן

הלוואות מארגון עוגן

// 30.03.2020

"עוגן" הינו ארגון פיננסי חברתי ללא כוונת רווח, המספק אשראי נגיש ונוח לאוכלוסיות בישראל. לארגון קיימת קרן מיוחדת המעניקה הלוואות חברתיות לעמותות הנזקקות להלוואות גישור עד לקבלת תקציבים שהובטחו להן ע"י תורמים או ע"י הממשלה.

לחוזר המלא לחצו כאן.