jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > הלוואות בערבות מדינה- מסלול מיוחד לנפגעי נגיף הקורונה- עודכן ב21.04

הלוואות בערבות מדינה- מסלול מיוחד לנפגעי נגיף הקורונה- עודכן ב21.04

// 21.04.2020

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על פתיחת מסלול הלוואות ייעודי עבור עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים. תנאי זכאות: המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים – עוסק מורשה/חברה /עמותה עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪, שיציגו קשר בין צרכי מימון התזרים לבין התפרצות הנגיף.

ניתן להגיש בקשה עד 5 עסקים שונים במקביל.

סכום הלוואה מקסימלי:עד 16% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 25 מליון או עד 8% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור גבוה יותר. סכום מקסימלי 20 מליון ₪.

לחוזר המלא לחצו כאן.