jump to content
רודניק וורצל ושות' > מגזר עסקי > הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

// 01.10.2017

מדינת ישראל מעוניינת לעודד את פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים בישראל, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות
עבודה חדשים, לצורך כך מפעילה המדינה קרנות ייעודיות במסגרתן מועמדות לעסקים הלוואות בתנאי מימון ייחודיים
לצרכי הון חוזר והשקעה.

לקבלת מידע נוסף לחץ כאן