jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > היטל עובדים זרים וחישוב נקודות זיכוי למסתננים

היטל עובדים זרים וחישוב נקודות זיכוי למסתננים

// 22.02.2018

בעקבות פס"ד ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פ"ש אשקלון ואח', נקבע כי יוטל היטל עובדים זרים על מעסיקים שהעסיקו מסתננים. וכן נקבעו כללים בעניין נקודות זיכוי למסתננים.

בנוסף, נקבע כי מס הכנסה יוכל בכל עת לפתוח שומות למעסיקים עד 4 שנים לאחר שנת המס הנבדקת ולחייב את המעסיקים בהיטל וכן בקנסות ובריביות הנובעים מאיחור בדיווח.

מעסיקים אשר יהיו מעוניינים להסדיר את העניין מול מס הכנסה ולשלם מעצמם את ההיטל יוכלו לקבל הקלות שונות.

למידע נוסף ולקריאת החוזר המלא לחץ כאן