jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > הגשת בקשה למענקים מקרנות הביטוח הלאומי

הגשת בקשה למענקים מקרנות הביטוח הלאומי

// 01.04.2020

קרנות הביטוח הלאומי מזמינות גופים ציבוריים, עמותות וחברות לתועלת הציבור להגיש תכניות להתמודדות עם משבר הקורונה.

לחוזר המלא לחצו כאן