jump to content
רודניק וורצל ושות' > מגזר עסקי > דיווח אחיד לקופות גמל

דיווח אחיד לקופות גמל

// 17.12.2018

בהתאם להודעת רשות שוק ההון, מעסיקים קטנים יחויבו להעביר מידע וכספים פנסיוניים של עובדיהם לקופת גמל בהתאם להוראות ממשק תשלומים החל מפברואר 2019.

מעסיקים קטנים כאמור, יידרשו לדווח לקופות הגמל באמצעים מקוונים, ולא בדוח ידני, כפי שדווח לקופות עד לתאריך הנדרש. את הדיווח ניתן לבצע:

  • באופן עצמאי – ישירות לאתרי חברות הביטוח בממשק מעסיקים – כל חברה בנפרד כמובן.
  • באמצעות מתפעל פנסיוני – אשר גובה על כך דמי שירות.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן