jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > גילוי מרצון שאינו תקין

גילוי מרצון שאינו תקין

// 18.12.2016

מס הכנסה איפשר להגיש גלוי מרצון אודות עבירות מס ולזכות בחסינות מאישום פלילי.

לאחרונה נפסק כי אדם שהגיש בקשה כזו והתברר כי בבקשתו כלל רק כמחצית מסכום המחדל האמיתי והוא הורשע במשפט פלילי.