jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > גילוי מרצון – הארכה עד סוף השנה

גילוי מרצון – הארכה עד סוף השנה

// 07.07.2016

האפשרות לגלוי מרצון הוארכה עד לסוף השנה.

כזכור, מלבד המסלול הרגיל – הגלוי ישנו מסלול נוסף לבקשה אנונימית ומסלול מקוצר לסכומים קטנים ביחס.

בקשה כזו מקנה חסינות מהעמדה לדין פלילי לא רק מפני עבירת מס אלא גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל.

לייעוץ נוסף בנושא "גילוי מרצון"  ניתן לפנות לרו"ח משה וורצל בטלפון: 02-5002747 

או במייל: moshe@rv-cpa.com